return

Pod adresem https://edokument.bslubaczow.pl dostępny jest portal dla odbiorców eDokumentów.
Odbiorca eDokumentu jest każdorazowo informowany o wygenerowaniu dokumentu i wystawieniu go na portalu. Informacja jest przekazywana w wiadomości email. Nadawcą takiej wiadomości jest BS Lubaczów e-Dokument (edokument@bslubaczow.pl). Po otrzymaniu informacji odbiorca może założyć konto na portalu i pobrać dokumenty.
Do założenia konta na portalu konieczne będzie podanie adresu email oraz numeru PESEL lub REGON.

Rejestracja konta w portalu

  • W sekcji Zakładanie nowego konta i resetowanie hasła należy podać adres eMail odbiorcy oraz jego PESEL/REGON. Kliknąć na ikonę strzałki z boku sekcji.
  • Pojawi się okno z podsumowaniem. Zostanie wysłany email z hasłem do konta. Można wyjść z ekranu podsumowania klikając na przycisk Wróć.

Logowanie w portalu

  • Na stronie głównej portalu w sekcji Logowanie do systemu należy podać adres e-mail odbiorcy, jego PESEL/REGON oraz hasło odczytane z email informacyjnego o założeniu konta. Kliknąć na ikonę strzałki z boku sekcji.
  • Po zalogowaniu się pokaże się okno z listą eDokumentów użytkownika.

Podgląd eDokumentów

  • Na liście eDokumentów należy kliknąć na interesującej nas pozycji na ikonę lupy.
  • W zależności od przeglądarki pojawi się okno pobierania pliku PDF, albo otworzy się podgląd PDF.